• Imprimeix

Edificacions segons qualificació urbanística

Edificacions a Catalunya segons mapa topogràfic a escala 1:5.000, extretes de la versió vigent el desembre de 2017.

Les edificacions estan representades d'acord amb la qualificació urbanística del sòl, amb els colors corresponents al Mapa Urbanístic de Catalunya, actualitzat a 1 de gener de 2017.

Per la forma de representació de les edificacions emprada (amb una línia gruixuda al llarg del seu perímetre) aquestes apareixen a la imatge amb una dimensió superior a la real, amb la intenció de fer avinent la dispersió d'edificacions en diferents indrets dels espais oberts.

2

1
Data d'actualització:  29.01.2018