Figures de planejament vigents

Segons el registre de planejament urbanístic de Catalunya, a data 30 de setembre de 2015 a Catalunya hi havia 17.986 figures de planejament vigents.

D’aquestes 9.607 eren plans, de caràcter general o derivat, 8.074 eren modificacions de plans aprovats i 305 eren altres tipus d’expedients.  Del total 8.734 figures feien referència a planejament general i 9.252 a planejament derivat.

En els expedients de planejament general predominen les modificacions i els plans només representen un 10% dels expedients, mentre passa el contrari en els expedients de planejament derivat, on els plans són el 94% i les modificacions representen només el 6% dels expedients.

8.734 expedients són de planejament general. Un 44% del total són modificacions de plans generals d’ordenació i un 31% modificacions de normes subsidiàries, ambdues figures anteriors a la llei d’urbanisme de 2002.

Figures de planejament vigents

Distribució dels expedients de planejament general vigents en el RPUC en data 30 de setembre de 2015

Taula. Nombre d’expedients segons la figura de planejament

 

TIPOLOGIA

Expedients

Modificació de pla general d'ordenació

3835

Modificació de normes subsidiàries

2741

Modificació de pla d'ordenació urbanística municipal

992

Normes complementàries

14

Normes de planejament urbanístic

84

Normes subsidiàries tipus a i tipus b

274

Ordenances, normatives i circulars

3

Pla d'ordenació urbanística municipal

348

Pla general d'ordenació urbana

49

Programa actuació urbanística municipal

4

Revisió pla d'ordenació urbanística municipal

1

Revisió pla general ordenació urbana municipal

75

Revisió programa actuació pla general

8

Revisió-adaptació normes subsidiàries

73

Text refós normes urbanístiques planejament general

233

   

 TOTAL

8734

Distribució per àmbits funcionals dels expedients de planejament general

Figures de planejament derivat vigents que consten al RPUC

En data 30 de setembre de 2015 consten al RPUC 9.252 expedients vigents de planejament derivat. El 94% són plans  i un 6% són modificacions. Dels plans, un 51 % són plans especials i un 36% són plans parcials.

Taula. Nombre d’expedients per tipus de figura de planejament

 

FIGURA DE PLANEJAMENT

NOMBRE D’EXPEDIENTS

Pla de millora urbana

678

Pla parcial d'ordenació

2.786

Pla parcial urbanístic

544

Pla especial

2.686

Pla especial urbanístic

1.644

Pla especial protecció patrimoni i catàleg

254

Programa d'actuació urbanística

103

Pla parcial de delimitació

8

Text refós normativa planejament derivat

43

Modificació pla de millora urbana

65

Modificació pla parcial urbanístic

238

Modificació pla especial urbanístic

201

Modificació pla parcial de delimitació

2

TOTAL (1)

9.252

Percentatges segons la figura de planejament derivat

Densitat d’expedients de planejament derivat per municipi

Els municipis amb un major nombre d'expedients de planejament derivat són Barcelona amb 798 , Badalona amb  344, Sant Cugat del Vallès amb 270 i l’Hospitalet del Llobregat amb 268. un total de 239 municipis (25% dels municipis de Catalunya) no tenen cap instrument de planejament derivat vigent i 121 municipis (16% del total) tenen un únic expedient aprovat de planejament derivat.

Nombre d’expedients per municipi

Distribució del nombre de figures de planejament derivat i general

En aquest mapa s’han representat en un cercle de color verd el nombre de figures de planejament derivat vigents a cada municipi i el color del punt central correspon al tipus de figura de planejament general de cada municipi.

Nombre d’expedients per municipi

L’àmbit del Pla General Metropolità de Barcelona és un cas especial, ja que té actualment el planejament general vigent més antic de Catalunya. Va ser aprovat l’any 1976 i afecta 27 municipis, els quals concentren un gran nombre d’expedients de planejament general i derivat, que en total sumen 4.970 figures vigents, un 28% del total.

Taula de figures de planejament per municipi de l’AMB

 

Municipi

Planejament derivat

Planejament general

Total

Barcelona

798

317

1115

Badalona

344

87

431

Sant Cugat del Vallès

270

126

396

L'Hospitalet de Llobregat

268

102

370

Cerdanyola del Vallès

144

79

223

Sant Boi de Llobregat

127

71

198

Santa Coloma de Gramenet

114

62

176

Esplugues de Llobregat

120

47

167

Gavà

100

64

164

Viladecans

99

53

152

Castelldefels

112

34

146

Sant Just Desvern

103

36

139

El Prat de Llobregat

95

43

138

Cornellà de Llobregat

72

61

133

Sant Joan Despí

90

39

129

Montcada i Reixac

82

45

127

Sant Feliu de Llobregat

73

34

107

Molins de Rei

67

36

103

Sant Vicenç dels Horts

50

41

91

Sant Adrià de Besòs

54

31

85

Ripollet

44

33

77

Tiana

46

22

68

Pallejà

32

28

60

El Papiol

23

28

51

Santa Coloma de Cervelló

27

20

47

Montgat

28

18

46

Sant Climent de Llobregat

12

19

31

Figures de planejament per municipis de l’AMB
Data d'actualització:  01.10.2018