Les noves figures de planejament general que s’aproven evidencien dinàmiques molt diferents segons l’àmbit territorial. Mentre la Regió Metropolitana de Barcelona es caracteritza per la contenció els plans de Ponent continuen amb un gran increment de sòl classificat en els POUMs.

Entre 2015 i 2016 entren en vigor 37 POUMs nous.

1
Data d'actualització:  02.05.2018