• Imprimeix

Comunicacions previes en servitud de protecció

En el 2012 es va modificar la normativa sectorial de Costes i qualsevol obra o activitat que es vulgui dur a terme en la zona de servitud de trànsit i protecció del domini públic marítimoterrestre està subjecte a autorització prèvia del Servei de Costes, a excepció de les obres menors que no suposin un augment de volum ni de superficie ni canvi d’ús, les quals es poden acollir al règim de comunicación prèvia.

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016. Evolució

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016

Per aquest concepte en total s’ha obert 904 expedients. La tendència des de 2012 és de creixement sostingut.

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016. Evolució
Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016. Evolució

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016. Per matèria i àmbit

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016. Per matèria i àmbit

  • Les comunicacions prèvies van en augment entre 2012 i 2016.
  • La demarcació de Girona concentra el 50% dels expedients sobre comunicacions prèvies rebudes pel Servei de Costes.
  • Els municipis que han tramitat més comunicacions prèvies són Calafell (T) amb 66 i Palafrugell (G) amb 61.
  • El 73% dels expedients fan referència a usos residencials (53% reformes (façanes, altres parts de l’habitatge) i 43% reparacions (façanes, reformes interiors, cobertes i terrasses)).
  • El 14% fan referència a obres d’urbanització (72%  xarxa de subministraments, principalment de gas i elèctrica)
  • El 10% dels expedients fan referència a activitat econòmica (67% reformes en càmpings, comerç i restauració)

 

Comunicacions prèvies en zona de servitud de protecció 2008-2016
Data d'actualització:  14.06.2018

Descàrrega del document complet