• Imprimeix

Caracterització del litoral

Descàrrega del document complet

Introducció

L’objectiu del treball és categoritzar el litoral català segons les diverses tipologies de costa, distingint els diferents trams del front litoral segons si es tracta de platges naturals o de platges urbanes, de costa baixa o penya-segats, i de ports o altres obres artificials.

La informació relativa a la tipologia de les platges s’ha extret del Catàleg de classificació de les  platges de Catalunya, que categoritza els trams de platja com a naturals o urbans, aprovat per resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de data 3 de novembre de 2016.

En aquesta anàlisi, en cap cas s’han tingut en compte  les illes o els illots.

Comparativa escales de treball

Ports i obres marítimes

En la elaboració del treball s’ha constatat que la línia de costa (separació entre l’espai de l’aigua i la terra ferma) multiplica per molt la seva longitud en el cas dels ports.

El port de Blanes, té una longitud si resseguim la línia de costa de 2.962 metres, però ocupa una longitud de front litoral, mesurada en línia recta de 424 metres.

El port de Sant Carles de la Ràpita, té una longitud si resseguim la línia de costa de 10.671 metres, però ocupa una longitud de front litoral, mesurada en línia recta de 1.510 metres.   

Per fer més ajustat el resultat del treball en els ports s’ha calculat, doncs, la distància en línia recta entre els punts de la línia de costa on comença i acaba el port, i aquesta longitud de front del litoral ocupada pel port és la què s’ha computat en el treball. 

Ports de Blanes i de Sant Carles de la Ràpita

Trams de costa del litoral català

Per a cada escala de treball s’ha dividit la línia de costa en un tram per a cada municipi i a continuació en tants trams com tipus de costa s’han identificat, recollint els ports, les platges naturals i les platges urbanes i assignant a la resta el tipus costa baixa | penya-segat. La informació s’ha agrupat per demarcacions i es presenten els resultats per al conjunt de Catalunya i per a cadascuna de les 4 demarcacions catalanes en dues escales de treball. Al llarg del litoral de Catalunya, i si comptem els ports en línia recta, la longitud del litoral depèn de l’escala de treball que porta aparellada una major o menor precisió en la definició dels límits de la ribera del mar, de manera que la longitud  del litoral català  es mou entre els 692 km de l’escala 1:5000 i els 631 km de l’escala  1:250.000.

 

Taula de trams per tipus de costa

 

Tipus de costa

Nombre de trams

KM a escala 1:250.000

KM a escala 1:5.000

Platges naturals

237

115

118

Platges urbanes

271

153

154

Ports | obres marítimes

48

36

36

Penya-segats | costa baixa

449

327

384

Total general

1.005

631

692

 

 

Taula de trams per demarcacions

 

Demarcacions

Nombre de trams

KM a escala 250.000

KM a escala 5.000

Girona

513

245

294

Barcelona

190

126

128

Camp de Tarragona

135

94

96

Terres d’Ebre

167

165

174

Total general

1.005

631

692

Classificació del tipus de costa a escala 1:250.000

Classificació del tipus de costa a escala 1:250.000

Classificació del tipus de costa a escala 1:5.000

Classificació del tipus de costa a escala 1:5.000
Data d'actualització:  18.09.2018