• Imprimeix

Explotacions ramaderes

Descàrrega del document complet

Situació de partida

S’analitza la dinàmica de la tramitació d’expedients en sòl no urbanitzable d’explotacions ramaderes que han passat per les comissions territorials d’urbanisme entre els anys 2003 i 2015.

Les autoritzacions de noves granges i d’ampliació de les existents són moltes, augmenten cada any i s’acumulen sobre un parc de granges existent sobredimensionat. Entre noves granges i ampliacions de les existents, s’ha sol·licitat la construcció de més de 650.000 m2 de sostre el 2015; l’equivalent a 65 illes de l’eixample de Barcelona en un any. 

Nombre d’expedients tramitats per les CTU

Inclou la totalitat de granges (porcí + boví + aviram + altres espècies + mixtes).No s’hi compten les ampliacions motivades per la directiva de benestar animal

Distribució territorial dels expedients tramitats

Entre el 2003 i 2015, 1.352 peticionaris han registrat un total de 1.626 expedients relacionats amb explotacions ramaderes dels quals 1.243, un 76%, corresponen a autoritzacions d’ampliació de granja. El 24% restant responen a noves implantacions de granges.  Ponent concentra el 62% del nombre d’expedients tramitats per les CTU.

Distribució territorial dels expedients tramitats

Distribució territorial per tipus de bestiar i àmbit territorial

La majoria d’explotacions ramaderes s’ubiquen entre la diagonal que conformen els àmbits de Ponent, Comarques Centrals i Comarques Gironines. Fora d’aquesta diagonal destaca la ramaderia bovina al nord i l’avícola al sud.

Distribució territorial per tipus de bestiar i àmbit territorial
Data d'actualització:  21.08.2018