• Imprimeix

Zones verdes

Indicador de superfície de zona verda i espai lliure en sòl urbà per habitant [SV/hab]

L’indicador mesura l'extensió de les zones verdes i espais lliures  (SV) i la relació amb el nombre d'habitants. Aquesta relació s'obté a través de la proporció dels metres quadrats de zones verdes per habitant en el sòl urbà ( MUC codis SUC i SNC).

Per a la definició dels rangs d’avaluació de l’indicador s’han utilitzats els valors recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), les ciutats han de disposar com a mínim, d'entre 10 i 15 metres quadrats d'àrea verda per habitant. No obstant, s’aconsella que aquesta relació pugui arribar a  valors entre 15 i 20 metres quadrats de zona verda útil.

Distribució dels sistemes de zones verdes

Indicadors de zones verdes per habitant

Dels 947 municipis de Catalunya 487 (el 51%) té menys de 1.000 habitants, la resta (460, el 46%) en té més. Pel que fa els valors de superfície de SV per habitant, en el 61% dels municipis es supera el valor de 20m²Sv/hab i només en el 17% trobem dèficit de zones verdes.

Taula: Quadre resum indicadors sv per habitant

 

 

MUNICIPIS

 

< 1.000

HABITANTS

>1.000

HABITANTS

nombre de municipis

487

460

%  de municipis  sobre total  de Catalunya

51%

49%

indicador  total m²/hab.

51

44,82

<10m²/hab.

nombre de municipis

106

56

%  de municipis

22%

12%

indicador m²/hab.

4,85

7,11

10-15 m²/hab.

nombre de municipis

51

51

%  de municipis

10%

11%

indicador m²/hab.

12,34

12,57

15-20 m²/hab.

nombre de municipis

42

64

%  de municipis

9%

14%

indicador m²/hab.

17,97

17,36

>20m²/hab. 

nombre de municipis

288

289

%  de municipis 

59%

63%

indicador m²/hab.

79,11

63,89

 

 

Distribució per municipis

Distribució per municipis

Distribució per municipis amb menys de 1.000 habitants

En els municipis amb menys de 1.000 habitants la mitjana és de més de 50m² de zones verdes per espais lliures  per habitant.

En els diferents rangs de valors segons les recomanacions de la OMS, en el rang més baix tenim una mitjana de només 4,85 m² SV/hab; en el cas dels rangs superiors els valors són més alts, sobretot en el rang 15-20m²SV/hab, on ens apropem als 20m²/hab  amb 17,97m²SV/hab.

L’indicador es dispara quan passem dels 20m² SV/hab: veiem una mitjana de 79,11m²SV/hab.

Indicador sv/hab
Distribució per municipis

Distribució per municipis amb més de 1.000 habitants

En els municipis amb més de 1.000 habitants trobem una mitjana de gairebé 45m² de zones verdes per espais lliures  per habitant.

En els diferents rangs de valors segons les recomanacions de la OMS, en el rang més baix tenim una mitjana de 7,11m²SV/hab, més alta que en el cas dels municipis amb menys de 1.000 habitatns; en el cas dels rangs superiors els valors són força alts, sobretot en el rang 15-20m²SV/hab, on ens apropem als 20m²/hab  amb 17,36m²SV/hab.

En el cas de més de 20m²SV/hab arribem a una mitjana de 63,89m²SV/hab.

Indicador sv/hab
Distribució per municipis

Distribució per municipis amb més de 50.000 habitants

Dels 23 municipis de tota Catalunya que tenen més de 50.000 habitants, 9 tenen superfície de zones verdes per habitants inferiors a 10m²/hab. La resta compleix amb el valor mínim recomanable segons la OMS:  5 municipis entre 10 i 15m²Sv/hab; 4 entre 15 i 20 m²SV/hab i 3 superen els 20.Girona (27) i Sant Cugat (34) són les ciutats amb més m² de zones verdes per habitant.

 

Municipi

Població

m² SV / hab

Santa Coloma de Gramenet

117.153

5,57

l'Hospitalet de Llobregat

254.804

5,57

Reus

103.615

6,80

Mollet del Vallès

51.491

7,31

Figueres

45.726

7,88

Mataró

125.517

8,01

Barcelona

1.608.746

8,53

Esplugues de Llobregat

45.733

8,79

Vilanova i la Geltrú

65.972

9,08

Sabadell

208.246

9,11

Badalona

215.634

9,15

Cornellà de Llobregat

86.072

10,38

Sant Feliu de Llobregat

44.086

10,97

Viladecans

65.779

11,47

el Prat de Llobregat

63.457

12,64

Manresa

74.752

12,65

Castelldefels

64.892

12,67

Sant Boi de Llobregat

82.402

13,39

Terrassa

215.121

14,59

Tarragona

131.094

16,34

Granollers

60.174

16,77

Lleida

138.144

18,59

Rubí

75.167

18,93

Vic

43.287

19,71

Gavà

46.266

20,03

Cerdanyola del Vallès

57.543

21,32

Girona

98.255

27,19

Sant Cugat del Vallès

88.921

34,13

Distribució per municipis

Distribució de la població segons intervals m²SV/hab

Hem analitzat els sistemes de zones verdes per espais lliures (SV) utilitzant dos criteris generals: la divisió dels municipis de Catalunya en dos grups segons la seva població i els intervals de superfícies de SV per habitant, tenint en compte les recomanacions de la OMS.

D’altra banda, també és interessant relacionar els intervals de SV per habitant amb la població mateixa, determinant quin percentatge de la població total de Catalunya disposa dels diferents intervals de SV.

Com podem veure al quadre, una majoria de la població de Catalunya (el 43%) no disposa de la superfície de SV recomanada per la OMS. Gairebé la mateixa població disposa de entre 10-15 i 15-20 m²SV/hab. Finalment, casi el 29% de la població de Catalunya disposa de més de 20 m²SV/hab.

Distribució de la població segons intervals m²Sv/hab

Distribució de la població segons intervals m²Sv/hab
Data d'actualització:  28.08.2018