• Imprimeix

Plans de millora urbana

2017: Plans de millora urbana (PMU)

Durant l’any 2017 entren en vigor en sòl urbà 25 Plans de millora urbana, en 21 municipis, la majoria  en l’Àmbit Metropolità de Barcelona.

17 Plans de millora urbana  són residencials, 7 per a activitat econòmica i 1 per a altres tipus de  desenvolupament.

Els Plans de millora urbana en total ocupen 47,5 ha, 23,2 ha per a activitat econòmica, 24,2ha en sectors residencials, i 0,14 ha en altres desenvolupaments

2017: Plans de millora urbana (PMU)

2016: Plans de millora urbana (PMU)

Durant l’any 2016 entren en vigor en sòl urbà 18 Plans de millora urbana, en 13 municipis, la majoria  en l’Àmbit Metropolità de Barcelona (el 2015 els expedients van ser 24).

9 Plans de millora urbana són residencials, 5 per a activitat econòmica i 4 d’altres tipus de  desenvolupament.

 

2016: Plans de millora urbana (PMU)

2015: Plans de millora urbana (PMU)

Durant l’any 2015 entren en vigor en sòl urbà 24 Plans de millora urbana,  localitzats especialment en l’Àmbit Metropolità de Barcelona.  Hi ha 15 Plans de millora urbana de caràcter residencial, 8 per a activitat econòmica i 4 d’altres tipus de  desenvolupament.

El potencial total residencial corresponent als 15 nous expedients de Plans de millora urbana d’ús residencial és de 2.208 habitatges dels quals 1.784 corresponen a l’Àmbit Metropolità de Barcelona amb 6 plans. El segueixen Comarques de Ponent amb 403 habitatges, també amb 6 plans. La resta, que només suposa 20 habitatges, correspon a la resta dels àmbits funcionals exceptuant les Comarques Gironines i Camp de Tarragona que no en tenen cap.

 

2015: Plans de millora urbana (PMU)

2014: Plans de millora urbana (PMU)

Els 17 nous expedients de Plans de millora urbana que l’any 2014 entren en vigor prèviament aprovats definitivament per les comissions territorials d’urbanisme, es desenvolupen en 17 municipis que es concentren a l’Àmbit Metropolità de Barcelona, que acumula 10 dels plans. Al Camp de Tarragona no n’hi ha cap.

Els 117 expedients de Millora urbana aprovats,  9 ordenen i estructuren teixits residencials, 3 fan el mateix en sectors d’activitat econòmica, 1 és mixt, 2 proposen la ordenació de nous hotels i 2 més estableixen ordenacions volumètriques.

El potencial corresponent als 11 nous Plans de millora urbana d’ús residencial aprovats l’any 2014 és de 1.037 habitatges.

 

2014: Plans de millora urbana (PMU)

2013: Plans de millora urbana (PMU)

Els PMU aprovats al llarg del l’any  2013  han estat 33, dels quals n’ hi ha 23 que ordenen i estructuren teixits residencials. N’ hi ha  4 plans que corresponen a hotels i restaurants, tres plans estan relacionats amb equipaments, dos estableixen ordenacions volumètriques i un pla ordena l’espai a l’entorn del sistema fluvial.

El potencial total residencial corresponent als 23 nous expedients de Plans de millora urbana d’ús residencial és de 1.652 habitatges.

 

2013: Plans de millora urbana (PMU)
Data d'actualització:  20.08.2018