• Imprimeix

Plans parcials

2017: Plans parcials urbanístics (PPU)

Dels 136 expedients de noves figures de planejament derivat entrats en vigor durant el 2017, només 5 són expedients de nous Plans parcials urbanístics (l’any passat se’n van aprovar 13).

Els 5 expedients es desenvolupen en 5 municipis diferents, repartits en 3 àmbits funcionals (Comarques Gironines, Metropolità de Barcelona i Ponent).

4 Plans parcials  són d’ús residencial i 1 és  d’activitat econòmica

Els 4 Plans parcials d’ús residencial generen un potencial de 100 habitatges, dels quals 92 són unifamiliars i 8 plurifamiliars en illes obertes .

2017. Expedients planejament derivat: Plans parcials urbanístics (PPU)

2016: Plans parcials urbanístics (PPU)

Dels 162 expedients de planejament derivat entrats en vigor durant el 2016, només 13 són expedients nous de Plans parcials urbanístics (l’any passat se’n van aprovar 11).

Els 13 expedients es desenvolupen en 13 municipis diferents, repartits entre 5 àmbits funcionals (Alt Pirineu i Aran i Terres d’Ebre no en tenen cap).

La majoria de Plans parcials (8) són d’ús residencial, la resta d’activitat econòmica.

Dels 5 sectors d’activitat econòmica, 4 són industrials i 1 és logístic. El sector logístic es troba aïllat respecte al teixit existent, dels 4 sectors industrials 2 es troben agregats al teixit existent  i 2 aïllats.

Dels 8 sectors residencials, 4 desenvolupen habitatges unifamiliars i 4 plurifamilars; en ambdós casos la meitat es troben en sectors agregats  i la meitat en sectors integrats en el teixit existent.

Els Plans parcials ocupen en total una superfície de 162 ha: 120 ha en sectors d’activitat econòmica, 42 en sectors residencials.

2016. Expedients planejament derivat: Plans parcials urbanístics (PPU)

2015: Plans parcials urbanístics (PPU)

Els plans parcials aprovats l’any 2015 tenen una superfície total de 126 hectàrees, de les quals 67 ha corresponen a activitat econòmica, 8 ha són d’ús mixt i les 51 ha restants són d’ús residencial. Respecte l’any anterior comporta una disminució de la superfície del 25%, i una distribució territorial i d’usos totalment diferent.

Els Plans parcials urbanístics d’activitat econòmica s’han mantingut en nombre, amb 4 expedients, respecte a l’any anterior però ha augmentat la superfície, que passa de 40 ha a 67 ha (67% més).

En conjunt, el potencial de sostre edificable corresponent a aquests 4 sectors és de 376.325 m2 dels quals cent quaranta un mil se situen al Camp de Tarragona.

El potencial total d’habitatges corresponent als 6 expedients de Plans parcials urbanístics d’ús residencial és de 1.352, dels quals 844 es localitzen a l’Alt Pirineu i Aran. L’expedient d’ús mixt amb una superfície de 8,5 ha genera un potencial de 92 habitatges. En total, doncs, en sòl urbanitzable s’ha generat un potencial de 1.444 habitatges amb una mitjana de 206 habitatges per pla parcial.

2015. Expedients planejament derivat: Plans parcials urbanístics (PPU)

2014: Plans parcials urbanístics (PPU)

Els plans parcials aprovats l’any 2014 tenen una superfície total de 170 hectàrees, de les quals 40 ha corresponen a activitat econòmica i les 130 ha restants són d’ús residencial. Respecte l’any anterior comporta una disminució de la superfície del 45%, i una distribució territorial i d’usos totalment diferent.

El potencial total d’habitatges corresponent als 10 expedients de Plans parcials urbanístics d’ús residencial és de 3.032, dels quals 1.352 es localitzen al Camp de Tarragona. Això representa un increment, en potencial d’habitatges respecte de l'any anterior, del 61%. La mitjana és de 31.509m2 de sostre per sector urbanitzable.

Respecte l’any anterior, el sostre d’activitat econòmica ha disminuït d’un 91%, passant de 1.377.600m2 el 2013 a 126.034m2 el 2014.

2014. Expedients planejament derivat: Plans parcials urbanístics (PPU)

2013: Plans parcials urbanístics (PPU)

Dels 302 expedients de planejament derivat aprovats durant el 2013, 27 són expedients referents a Plans parcials urbanístics i s’emplacen en 25 municipis de Catalunya. Pel que fa a la finalitat que persegueixen , n’ hi ha 16 són d’activitat econòmica, amb una superfície 205 ha.  2 plans són  d’ús mixt amb una extensió de 60 ha.  N’hi ha 9  que corresponen a expedients d’ús residencial amb una dimensió de 44 ha. El potencial d’habitatges generat és de  1.859 habitatges amb una mitjana de 169 habitatges per pla parcial.

En total s’ha generat un sostre potencial per activitat econòmica de 1.377.600 m2 amb una mitjana de 76.533 m2 per sector urbanitzable.

Les Terres de l’Ebre  amb 350.000  ha  és l’àmbit funcional territorial amb més sostre econòmic previst.

 

2013. Expedients planejament derivat: Plans parcials urbanístics (PPU)
Data d'actualització:  20.08.2018