• Imprimeix

Plans especials en sòl urbà

2017: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

Durant  l’any 2017 entren en vigor 32 nous Plans especials en sòl urbà  en 23 municipis de Catalunya.

L'objectiu dels plans especials en sòl urbà és principalment d’interès social, relatius al desenvolupament o la millora d’equipaments.

Hi ha petites actuacions de caràcter normatiu, para regular usos i així dinamitzar l'economia.

2017: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

2016: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

Durant  l’any 2016 entren en vigor 21 nous Plans especials en sòl urbà  en 17 municipis de Catalunya.  La majoria es desenvolupa a l‘Àmbit Metropolità te Barcelona (13 expedients, el 62% del total). La resta d’àmbits en tenen gairebé tots només un. L'objectiu dels plans especials en sòl urbà és principalment d’interès social, relatius al desenvolupament o la millora d’equipaments.

2016: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

2015: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

Durant l’any 2015, entren en vigor 36 nous plans especials urbanístics en sòl urbà i plans de millora urbana, un 51% menys que l’any anterior. Afecten 30 municipis de Catalunya (el 3,1% del nombre total de municipis). El major nombre, en total 16, es concentren a l’Àmbit Metropolità de Barcelona seguit de l’Àmbit de Ponent amb 9.

Si ens fixem amb la finalitat dels expedients en 15 casos es tracta d’ordenacions residencials, en 9 casos es regulen espais d’activitat econòmica i 4 plans defineixen i ordenen equipaments

2015: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

2014: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

Durant l’any 2014, entren en vigor 46 nous Plans especials urbanístics en sòl urbà i Plans de millora urbana, un 38% menys que l’any anterior. Afecten 34 municipis de Catalunya (el 3,6% del nombre total de municipis).

El major nombre, en total 28, es concentren a l’Àmbit Metropolità de Barcelona seguit de les Comarques Gironines amb 7.

Si ens fixem amb la finalitat dels expedients en 15 casos es tracta de la definició d’espais per a equipaments, en 9 casos es proposen ordenacions residencials i 9 més regulen la volumetria de les edificacions.

2014: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

2013: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)

Durant l’any 2013, entren en vigor 74 nous Plans especials urbanístics en sòl urbà i Plans de millora urbana. Afecten 51 municipis de Catalunya (el 5% del nombre total de municipis). Si ens fixem amb la finalitat dels expedients en 30 casos es tracta de la definició d’espais per a equipaments, en 23 casos es proposen ordenacions residencials i 9 plans regulen la volumetria de certes edificacions.

2013: Plans especials urbanístics en sòl urbà (PESU)
Data d'actualització:  20.08.2018