• Imprimeix

Planejament derivat

Planejament derivat 2017

Dels 203 expedients de planejament derivat que entren en vigor l’any 2017:

144 són Plans especials urbanístics (PEU), 30 Plans de millora urbana (PMU) i 29 Plans parcials urbanístics (PPU).

D’altra banda, dels 203 expedients, 136 són noves figures de planejament  i 67 són modificacions de figures de planejament vigents.

Planejament derivat 2017

Planejament derivat 2016

Planejament derivat 2016

Planejament derivat 2015

Planejament derivat 2015

Planejament derivat 2014

Planejament derivat 2014

Planejament derivat 2013

Planejament derivat 2013
Data d'actualització:  17.09.2018