• Imprimeix

Protecció de la legalitat

Activitat administrativa Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística any 2016

Les tasques assignades al Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística són: coordinar la inspecció en matèria de disciplina urbanística, tramitar i fer seguiment dels expedients de protecció de la legalitat urbanística, elaborar, implementar i controlar l’execució dels plans d’inspecció, supervisar l’emissió d’informes i assessorar a les corporacions locals en aquesta matèria, fer seguiment i coordinar les execucions forçoses i subsidiàries de les ordres d’enderroc i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat, òrgans judicials i altres administracions públiques.

Al llarg de l’any 2016 s’han donat d’alta a l’aplicació GEU 2.870 tràmits que corresponen a 607 expedients diferents. Aquests expedients poden tenir tràmits en una o més fases del procediment i en aquest cas s’han comptabilitzat en la fase més avançada.

D’aquests tràmits, 612 (el 21%) corresponen a 171 expedients que s’han obert durant l’any 2016, i els altres corresponen a expedients oberts amb anterioritat.

Percentatges per tipus de tràmit administratiu i per tipus d’expedient

Distribució de la superfície territorial per àmbits

Resum de les resolucions adoptades l’any 2016

Resum de les resolucions adoptades l’any 2016

Distribució territorial dels expedients de protecció de la legalitat urbanística i de les resolucions per municipi

Els 2.870 tràmits que s’han realitzat durant el 2016 corresponen a 607 expedients que afecten a 304 municipis. Del total de tràmits n’hi ha 158 que són resolucions.

IMG04_Distribució territorial dels expedients i de les resolucions per municipi

Expedients iniciats l’any 2016. Tipologia del demandant

L’any 2016 s’han obert a la GEU 234 expedients a partir de denúncies. D’aquestes, 89 (un 38%) les ha presentat el Cos d’Agents Rurals (CAR). Des de l’any 2015 està en vigor un protocol de col·laboració entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria de protecció de la legalitat urbanística. El Cos d’Agents Rurals a part de la seva tasca habitual, realitza inspeccions a instància del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística per tal de comprovar in situ l’existència de presumptes vulneracions de l’ordenament urbanístic, l’inici de les actuacions de restauració voluntària de les edificacions amb ordre de demolició, o bé, l’aturada d’obres il·legals.

A continuació qui ha presentat més denúncies són particulars amb un 21% del total i Ajuntaments amb un 17%. El 14% de les denúncies les presenta el jutjat penal i fiscalia i el 6% de les denúncies són instades des del propi Departament a través del Servei de Disciplina o dels diferents Serveis Territorials

Tipologia del demandant

Règim de sòl dels expedients iniciats l’any 2016

De les 234 denúncies rebudes en el 2016 que han motivat l’obertura d’expedient,197 (un 84%) fan referència a actuacions en sòl no urbanitzable. El 16% restant són denúncies en sòl urbà, amb un total de 37 denúncies.

Règim de sòl dels expedients iniciats per àmbits

Expedients iniciats l’any 2016 per municipi

En el 2016 es van obrir 234 expedients que afecten a 146 municipis. Els municipis que han obert més expedients en sòl urbà són Santa Susanna i Sant Feliu de Guíxols amb 3 cadascú. De 9 municipis s’han obert més de 3 expedients en sòl no urbanitzable. Són Alcarràs amb 18 expedients, seguit de Campins amb 8, Móra d’Ebre amb 7, Vimbodí i Poblet i Vilassar de Mar amb 5 cadascú i l’Ampolla, l’Albi, la Coma i la Pedra i el Bruc amb 4 expedients oberts a cada municipi. A 7 municipis s’han obert expedients en les dues classes de sòl. Són Cambrils, Figueres, Isona i Conca Dellà, Pineda de Mar, Sitges, Subirats i Vilanova i la Geltrú.

Expedients iniciats l’any 2016 per municipi
Data d'actualització:  29.10.2018