• Imprimeix

Observatori del territori

L’Observatori del territori fa un seguiment de les dinàmiques urbanístiques de Catalunya per facilitar-ne dades objectives i quantificades a partir del tractament estadístic de les dades de l’aplicació GEU (Gestió d’expedients d’urbanisme) i de l’anàlisi mitjançant l’aplicació d’eines SIG  de la informació del Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) i elabora estudis per a conèixer la situació actual de l’urbanisme  a casa nostra.