• Imprimeix

Programes d'actuació

Programa per al desenvolupament del Pla territorial de l’Alt Pirineu i l’Aran
El Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, aprovat definitivament el 26 de juliol de 2006 inclou, a banda de les determinacions de caire urbanístic i territorial, un seguit de recomanacions complementàries sobre les actuacions a portar a terme en l’àmbit dels espais oberts i dels recursos naturals, els assentaments i les grans infraestructures. Seguint aquestes recomanacions, el Consell Rector de l’Institut segueix impulsant la realització de diferents estudis que permeten avaluar les problemàtiques i les potencialitats d’aquests àmbits.

Programa de dinamització socioeconòmica
En coherència amb les funcions que té assignades l’Institut en l’àmbit de la promoció socioeconòmica, es coopera amb el món local en el desenvolupament de projectes centrats en la valorització dels recursos naturals i patrimonials i en la promoció turística, a la vegada que es potencia la línia d’ajuts establerta per l’IDAPA en l’àmbit del patrimoni cultural i el desenvolupament local.

Programa de suport a iniciatives de valorització del patrimoni
A banda del seu valor intrínsec, el patrimoni, en el sentit més ampli, és un dels principals actius de què disposen les comarques pirinenques a l’hora de diversificar l’oferta de turisme cultural. Els museus, els camins tradicionals, l’arquitectura popular i el patrimoni industrial, i el patrimoni literari són alguns dels àmbits en els que incideixen les accions que encapçala l’Institut.

Programa de suport a iniciatives de reforç de la identitat pirinenca
L’institut ha donat suport a diferents iniciatives socioculturals de base local però que tenen la voluntat de projectar-se i d’incidir en el conjunt de la regió pirinenca, reforçant-ne la seva identitat.

Accions de projecció de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran
El coneixement de l’institut entre les institucions i la població pirinenca, i més concretament de les diferents accions que porta a terme per donar-li visibilitat en un territori molt dispers i no sempre ben comunicat esdevé un objectiu prioritari.

Data d'actualització:  03.01.2017