• Imprimeix

Presentació

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és un organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat de Catalunya, creat mitjançant la Llei 28/2002, de 30 de desembre, de creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran.

 

La missió de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran és la impulsar el desenvolupament socioeconòmic integral de l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Aran i la de contribuir al desplegament de les polítiques de planificació territorial de la Generalitat de Catalunya, especialment el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran.

Les funcions de l'IDAPA d'acord amb l'article 3 de la Llei de creació de l'Institut són:

 • Estimula l’emergència de noves propostes i actuacions de dinamització d’àmbit local, comarcal o supracomarcal, en connivència amb les entitats competents.
 • Impulsa sectors productius “d’alt valor afegit” o qualitativament importants per al territori de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Afavoreix la planificació estratègica en àmbits sectorials o territorials concrets.
 • Elabora i difon estudis i informes d’interès sobre l’Alt Pirineu i Aran.
 • Organitza jornades, cursos, conferències i exposicions, sobre temàtiques pirinenques.
 • Vetlla per a la realització de polítiques transversals al territori, amb la concertació necessària entre totes les institucions implicades.
 • Fa el seguiment de les polítiques específiques del Departament de Territori i Sostenibilitat a l’Alt Pirineu i Aran. En aquest sentit, desenvolupa algunes accions vinculades amb el Pla territorial de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Dóna suport als col·lectius de tècnics de diversos àmbits sectorials i facilita la comunicació i la cooperació entre els tècnics de tot el territori de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Procura l’articulació del conjunt del territori de l’Alt Pirineu i Aran, a partir del desenvolupament d’actuacions globals per al territori.
 • Afavoreix el treball conjunt entre els sectors públic i privat que actuen a l’Alt Pirineu i Aran.
 • Estableix mecanismes d’observació de l’evolució de la dinàmica socioeconòmica de l’Alt Pirineu i Aran.
 • Recull els estudis i informes que s’elaboren sobre l’Alt Pirineu i Aran.

 

 

Data d'actualització:  03.01.2017