• Imprimeix

Els inventaris municipals de camins

Els inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la defensa dels camins públics. Per aquest motiu, malgrat que la realització d’inventaris municipals pateix un incompliment general arreu del país, hi ha un nombre creixent de municipis que duen a terme l’elaboració de l’inventari amb l’objectiu primordial de clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi, però també en el marc de projectes de desenvolupament local, principalment en l’àmbit del senderisme. Els inventaris són eines indispensables per poder exercir les competències administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i també específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit.

En els darrers anys, en el marc de les diferents jornades de camins i senderisme organitzades per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), el tema dels inventaris municipals de camins ha sorgit de manera recurrent, així com la necessitat de trobar fórmules per impulsar-ne l’elaboració, que competeix lògicament als ajuntaments, i específicament la demanda d’un document sintètic que pugui donar resposta a les preguntes més bàsiques sobre l’elaboració dels inventaris municipals, dels beneficis i obligacions que en deriven o dels protocols que cal seguir per aprovar-los.

Data d'actualització:  19.12.2016