• Imprimeix

Els serveis a les persones: oportunitat per la dinamització econòmica del Pirineu

fullet

El Pirineu de Catalunya presenta un escenari demogràfic caracteritzat per un augment de l’esperança de vida, un índex d’envelliment clarament superior a la mitjana catalana, un medi advers que dificulta la mobilitat i una gran dispersió de la població.

Aquesta situació, tanmateix, pot generar noves ocupacions i oportunitats laborals, convertint-se en un important factor de desenvolupament local. La capacitat d’adaptació de les empreses proveïdores de serveis a les noves necessitats d’aquests col·lectius, la coparticipació público-privada, la col·laboració entre empreses per a millorar la eficiència en el servei i la utilització de les noves tecnologies de la informació, són temes claus per afrontar amb garanties aquests reptes, convertint allò que es pot percebre com una amenaça en una oportunitat empresarial i un factor de creixement de l’economia pirinenca.

L’objectiu de la jornada és posar a l’abast de tots els actors implicats en aquest sector (emprenedors, empresaris, tècnics i professionals que treballen amb l’atenció a les persones) els coneixements necessaris per gestionar una cartera de serveis territorialment cada cop més complexa i especialitzada.

Data d'actualització:  23.12.2016