• Imprimeix

Visor de costes

Aquest servei ajuda a planificar les visites a les platges. Permet consultar, de manera fàcil i visual, els serveis que ofereix cada platja i els usos permesos. Així, la ciutadania tindrà constància de si existeixen, per exemple, rampes de fusta per facilitar l’entrada a l’aigua a les persones amb mobilitat reduïda, banys públics o serveis d’atenció sanitària.

Ús del visor

És tant senzill com marcar la informació que es vol veure clicant al menú que surt a l'esquerra i enquadrar la zona que ens interessi, així podem veure:

  • Pla Usos – Activitats: Totes les activitats del Pla d'Usos i serveis de temporada.
  • Atermenament: Atermenament del domini públic maritimoterrestre, ribera de mar i zones de servitud de trànsit i protecció.

Aquesta informació, que està només disponible per alguns municipis, és de caràcter exclusivament informatiu. Quan cliquem sobre un element s'obre una finestra amb informació associada a aquest element. En augmentar l'escala es visualitza la informació més detallada i completa.

Aquesta informació es pot visualitzar sobre ortofotomapa, topogràfic o sobre els límits del municipis, informació que facilita directament l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Els navegadors amb què es pot utilitzar aquest visor són:

• Microsoft Internet Explorer 8.0 i versions superiors
• Mozilla Firefox 9 i versions superiors.
• Opera 9.0 i versions superiors.
• Safari 4.5 i versions superiors.
• Google Chrome 16.0 i versions superiors.

Sobre els plans d'usos i serveis de temporada

Abans de l’inici de cada temporada de bany, els municipis del litoral català proposen els plans de distribució d’usos i serveis de temporada i el Departament de Territori i Sostenibilitat els autoritza. Aquests plans apleguen els serveis que es preveuen instal·lar a les platges durant els mesos d’estiu, les seves condicions de funcionament i sempre fan referència a instal·lacions desmuntables.

A finals de 2011, el Departament va impulsar un nou model per a l’elaboració i presentació d’aquests plans d’usos per part dels ajuntaments, amb la voluntat de millorar-ne la tramitació, d’unificar criteris i d’homogeneïtzar la informació.

Aquest nou model, que estarà en vigor fins el 2016, ha permès crear una base de dades que sistematitza totes les variables i en possibilita la visualització mitjançant una aplicació web que vol ser una eina dinàmica que, en fases posteriors, incorpori tota la informació que tant el públic com els ajuntaments sol·licitin poder consultar.

Data d'actualització:  24.07.2012