• Imprimeix

Sol·licitud, autorització i vigència

El document dels Serveis de temporada a les platges recull el conjunt d'instal·lacions i activitats a emplaçar a les platges i al domini públic maritimoterrestre durant la temporada d'estiu. Inclou únicament elements desmuntables vinculats a l'ús de platges.

Sol·licitud i autorització dels Serveis de temporada 

L'Ajuntament sol·licita a la Generalitat, en un únic document, el conjunt d'instal·lacions a muntar al municipi. La Generalitat és qui autoritza a l'Ajuntament, el qual podrà adjudicar a tercers l'explotació de determinades activitats.

Vigència dels Serveis de temporada

L'aprovació de la distribució dels Serveis de temporada és quinquennal, si bé caldrà obtenir l’autorització d'ocupació per a cada temporada, de manera que aquesta s'ajusti a la situació de les platges.

Actualment és vigent la distribució dels Serveis de temporada 2017-2021.

Data d'actualització:  22.10.2018