El Departament fixa un model per a l’elaboració i la presentació dels Serveis de temporada a les platges, per tal d’agilitzar i millorar la tramitació i l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre durant el període 2017-2021.

En aquestes pàgines podeu trobar els criteris i les instruccions per a l’elaboració del document dels Serveis de temporada.