El Departament de Territori i Sostenibilitat, prèvia audiència a tots els municipis implicats, ha dut a terme el Catàleg de classificació de trams de platges de Catalunya, que classifica els trams de platges com a naturals o urbans.

Per a la seva redacció ha realitzat un exhaustiu anàlisi de la costa per delimitar els trams de platja. L’estudi s’ha complementat amb una recerca de toponímia, dades de camp i informació geogràfica, urbanística i mediambiental. El Catàleg aporta una fitxa per a cadascun del trams, amb tota la seva informació i una fotografia. Les dades es poden consultar al visor del Servei de Gestió del Litoral.