• Imprimeix

Autorització en domini públic maritimoterrestre

Per ocupar el domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral per a aquelles activitats a realitzar en què es donin especials circumstàncies d'intensitat, perillositat o rendibilitat, i també per a l'ocupació del domini públic maritimoterrestre amb instal·lacions desmuntables o amb béns mobles.

Data d'actualització:  26.10.2018