• Imprimeix

Costes

La costa catalana

Informació sobre la configuració del litoral català, el marc legal vigent, la planificació costanera de la Generalitat, els estudis i les notícies més rellevants.

Catàleg de classificació de trams de platges

La catalogació dels trams naturals i urbans de les platges determina el seu règim d'utilització i ocupació.

Serveis de temporada a les platges

El Departament fixa un nou model per a l’elaboració i la presentació dels Serveis de temporada a les platges, per tal d’agilitzar i millorar la tramitació i l’atorgament d’autoritzacions per a l’ocupació del domini públic maritimoterrestre durant el període 2017-2021.