• Imprimeix

El món s'urbanitza

1

 

Segons les Perspectives d’urbanització mundial de l’any 2014, elaborades per les Nacions Unides, s’estima que l’any 2050 el 66% de la població mundial viurà a les ciutats. Durant les últimes dècades, el món ha desenvolupat una forta concentració de la població a les zones urbanes. L’any 1976, (data de la primera cimera Hàbitat I a Vancouver, Canadà) la població urbana global era del 37,90 %. A la segona cimera Habitat II, al 1996, (Istanbul, Turquia) la població urbana era del 45,10 %, mentre que al 2016 a la tercera cimera Habitat III, (Quito, Equador), la població mundial era del 54,50%.

El major creixement de població urbana s’ha produït a Àsia, seguida d’Europa, África i Amèrica Llatina. En part, aquest creixement pot atribuir-se a l'aparició de noves economies industrialitzades i megaciutats associades a Xina, Índia i altres parts d'Àsia, així com a Amèrica Llatina i l'Àfrica subsahariana.

En el cas d’Europa, gairebé tres quartes parts (74%) dels habitants de la UE-28 vivien en àrees urbanes l’any 2017 (Departament d’Assumptes Econòmics i Socials de les Nacions Unides UNDESA 2016). A Catalunya, la població es distribueix al territori de manera heterogènia; aproximadament el 40% dels 7.555.830 empadronats al 2017, es concentren als 10 municipis amb més de 100.000 habitants, així mateix, els municipis de més de 20.000 habitants agrupen el 70,67% de la població i la mateixa ciutat de Barcelona acull el 20%.

Data d'actualització:  27.03.2018