• Imprimeix

Documents i organismes de referència

Encara que als seus inicis, les Nacions Unides només va tractar tres temàtiques: pau i resolució de conflictes, desenvolupament social i drets humans, amb el pas del temps i a través de les oficines, comissions i programes, ha anat abordant un seguit de problemàtiques dels assentaments, el desenvolupament social i la protecció mediambiental amb una anàlisi dels problemes mundials d’aquests àmbits i un discurs que ha evolucionat en el temps i que en l’actualitat ha quedat centrat en conceptes tan significatius com desenvolupament soste­nible o canvi climàtic entre altres.

En aquesta breu presentació es situen les conferències o documents que s’esmenten en l’aprovació de la Nova agenda urbana de la Cimera de Quito de l’any 2016, i que s’entén que s’han tingut en compte en la configuració dels objectius i temes abordats en la Nova agenda urbana.

A més de la presentació del Programa Habitat, atès que és el responsable de la proposta de la Nova Agenda Urbana, també han incidit en els principis inspiradors d’aquest document, les Cimeres de la terra, com a generadores de les idees i conceptes relacionats amb la sostenibilitat; les conferències de les parts (COP) sobre el canvi climàtic, i algunes de les actuacions del Programa de Nacions Unides per al desenvolupament (PNUD) i els objectius desenvolupament sostenible (ODS).

En el marc europeu, el maig del 2016, per invitació de la presidència neerlandesa del Consell de la Unió europea es va dur a terme la reunió informal de ministres responsables dels assumptes urbans que van signar l’anomenat Pacte d’Amsterdam, que conté els elements i marc operatiu de l’Agenda Urbana Europea. L’Agenda Urbana Europea té per objectiu treballar sobre els tres instruments bàsics de la política comunitària: la millora de la regulació de les polítiques, la legislació i els instruments; la identificació i millora les fonts de finançament i el coneixement sobre temes urbans.