• Imprimeix

Reunions preparatòries

1

El Departament de Territori i Sostenibilitat entén que l’Agenda Urbana de Catalunya ha de sorgir d'un ampli consens, ha de ser estratègica en les seves conclusions i establir marcs per als governs locals i administracions. Per tot això, i per la seva evident transversalitat temàtica, la seva elaboració ha de ser participada pels principals actors que, d’una manera o altra, incideixen en les nostres ciutats i viles. En aquest sentit, la participació de món local en l’elaboració de les polítiques urbanes té una importància cabdal.

Per avançar en la preparació del document que es presentarà a l’acte de constitució de l’Assemblea Urbana, es van convocar dues reunions preparatòries al Departament de Territori i Sostenibilitat. Al gener del 2018 es van celebrar dues reunions amb els representants a la futura Assemblea Urbana de Catalunya. La primera va tenir lloc el dia 24 i hi van assistir els representants de la societat civil i el teixit empresarial. La segona es va celebrar el dia 31 i va comptar amb la presència dels representants de l’administració local que seran convocats a la constitució de l’AUC.

L’objectiu de les reunions va ser l’intercanvi d‘aportacions i comentaris a la proposta d’Agenda Urbana de Catalunya que us va ser presentar i que posteriorment s’incorporaran en el document d’objectius preliminar que serà sotmès a l’Assemblea Urbana de Catalunya per la seva validació.   

 

 

Data d'actualització:  28.03.2018