• Imprimeix

Composició de l'Assemblea

1

El procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya ha de partir d’un enfocament multi nivell i multi esfera. Una mirada integrada i holística que requereix de l’expertesa tècnica i especialitzada de diversos camps i alhora, del compromís de les diverses administracions que, d’una manera o altra, incideixen en la ciutat i el territori.

L’Assemblea urbana de Catalunya, s’ha dissenyat com un òrgan pluridisciplinari i col·legiat compost per 20 representants de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, 20 de l’àmbit local i 20 del teixit associatiu ciutadà i empresarial.

Entre d’altres funcions, l’Assemblea té la responsabilitat de constituir els Grups de Treball, els quals estaran configurats per experts acreditats en funció de la seva incidència o implicació en cadascuna dels eixos temàtics que desenvolupin. La designació dels experts es realitzarà de forma tripartida i equitativa entre els tres nivells d’actors de l’Assemblea Urbana de Catalunya (Generalitat de Catalunya, administracions locals i ciutadania), amb un màxim de 12 membres per cada Grup de Treball, a raó de 4 membres per nivell.

Data d'actualització:  28.03.2018