• Imprimeix

La nostra visió

1

La sincronia entre agendes: l‘ Agenda 2030 constitueix un marc de referència preceptiu, que no es pot obviar en l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya. Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, podem destacar l’ODS #11, que té per objectiu aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusiu, segurs, resilients i sostenibles.

Una agenda sensible a tot el territori català: l‘àmbit d’actuació de l’Agenda Urbana de Catalunya no pot restringir-se només a les principals conurbacions del país, sinó que també ha de tenir en compte la particular configuració nodal del territori sobre el qual descansa l’àrea metropolitana. Un entramat constituït per una xarxa de ciutats mitjanes i petites que articulen el conjunt urbà del país.

Una agenda que s’alinea en els tres pilars de la sostenibilitat: malgrat s'ha treballat en la direcció adequada, Catalunya i les ciutats i territoris que la configuren, encara tenen per endavant molts reptes que afrontar. És necessari abundar en les polítiques de sostenibilitat social amb aspectes com la inclusió, la cohesió, la diversitat o la igualtat entre persones, des de la sostenibilitat ambiental, cal apostar decididament per la transformació del model energètic, actualment basat en la seva majoria en fonts d’energia no renovables, en relació a la sostenibilitat econòmica, cal cercar nous models productius que aprofitin les avantatges de la concentració urbana, com les noves tecnologies i xarxes de comunicació.

Un marc de governança compartida: l'elaboració de l'Agenda Urbana a Catalunya requereix de la implicació de tots els actors i agents que, d'una manera o altra, influeixen amb les seves decisions en la ciutat i el territori. Cal, per tant, que totes les administracions, ciutadania i sectors econòmics treballin plegats, per a fer front als reptes que tenim com a país i també als reptes de la humanitat

Data d'actualització:  27.03.2018