• Imprimeix

Què és l'Agenda Urbana de Catalunya?

Cal entendre la Nova Agenda Urbana com una crida a les institucions, administracions i agents privats implicats per a centrar el focus de l’acció política en el desenvolupament urbà, entès com el camp on es guanyarà o perdrà la batalla per al desenvolupament sostenible.

La planificació urbana és un instrument que permet l’assoliment de la qualitat de vida i el benestar de les persones. Per assolir-la, és necessària la contribució de tots els nivells de govern que, en coordinació, alineïn les seves polítiques urbanes mitjançant una Agenda Urbana compartida.  

Els tres compromisos de transformació en pro de desenvolupament urbà sostenible descrits a la Declaració de Quito: 1) Inclusió social i eradicació de la pobresa, 2) Prosperitat urbana sostenible i inclusiva, i oportunitats per tothom, i 3) Desenvolupament urbà resilient i ambientalment sostenible són els que s’adopten per a l’elaboració de les propostes de la nova Agenda Urbana de Catalunya.