• Imprimeix

Acords de Govern

El 20 d'octubre de 2016 l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l'Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III) celebrada a l'Equador, el qual té per objecte el desplegament de l'ODS número 11. Com a annex del document, s'inclou la Nova Agenda Urbana, també anomenada Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom.

El Decret 29/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, assigna a la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori la funció d'impulsar i dirigir l'agenda urbana catalana (AUC), mitjançant l'encàrrec a la Subdirecció General d'Acció Territorial i de l'Hàbitat Urbà. 

En l’Acord de Govern 42/2017, de 4 d'abril, per a l'elaboració de l'Agenda Urbana de Catalunya (AUC) es fixa l’inici dels treballs d’elaboració de la AUC, es regula l’Assemblea Urbana de Catalunya i es confirma l’encàrrec de l’elaboració, coordinació i seguiment a la Subdirecció suara esmentada. Aquest acord es va modificar mitjançant l'Acord 126/2017 de setembre del 2017.

 

Data d'actualització:  28.11.2018