• Imprimeix

Demarcació de Tarragona

Línia e1 Tarragona – Torredembarra – El Vendrell

 • Millora de l’oferta actual entre el Vendrell, Torredembarra i Tarragona amb 18 noves expedicions, 9 d’anada i 9 de tornada, que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre els tres municipis. D’aquestes, 1 anada i 1 tornada en hora punta són expedicions directes entre el Vendrell i Tarragona.
 • Informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d’informació dinàmica a les parades i a les estacions d’autobusos del Vendrell i Tarragona, properament.
 • Localització del bus via web autocarsdelpenedes.com.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids entre els tres municipis.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, tren i altres autobusos interurbans.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.

 

Línia e2 Tarragona – Valls

 • Millora de l’oferta actual entre Valls i Tarragona amb 18 noves expedicions, 9 d’anada i 9 de tornada, que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre els dos municipis. L’oferta de l’exprés queda amb 11 expedicions d’anada i 11 de tornada de dilluns a dijous i amb 12 expedicions d’anada i 12 de tornada els divendres.
 • Informació als usuaris mitjançant pantalles d’informació a les estacions d’autobusos de Tarragona i Valls. Més endavant hi ha la previsió d’afegir pantalles d’informació dinàmica a les parades principals.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids entre els dos municipis.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, tren de rodalies i altres autobusos interurbans.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.


Línia e3 Tortosa – Alcanar

 • Millora de l’oferta actual entre Tortosa i Alcanar amb 9 noves expedicions d’anada i 9 noves de tornada de dilluns a diumenge que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre els municipis de Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids que fan només 5 parades, que redueixen l’actual temps de viatge en mitja hora, passant a tenir una durada de 45 minuts.
 • Pagament amb una nova targeta T10/120.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, tren de rodalies i altres autobusos interurbans.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.


Línia e4 Tarragona – Reus

 • Millora de l’oferta actual amb 21 noves expedicions directes sentit Reus i 18 sentit Tarragona de dilluns a divendres de l’1 de setembre al 30 de juny, 13 noves expedicions directes sentit Reus i 12 noves sentit Tarragona de dilluns a divendres de l’1 de juliol al 31 d’agost, 5 noves expedicions directes sentit Reus i 1 nova sentit Tarragona els dissabtes feiners i 5 noves expedicions directes per sentit els diumenges i festius.
 • Nou Servei Universitari: nova connexió directe entre els Campus Universitaris de Tarragona i Reus amb 6 expedicions per sentit de dilluns a divendres lectius.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids entre els dos municipis per l'autovia T-11.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, altres autobusos interurbans i Rodalies de Catalunya.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.
   

Línia e5 Reus – Salou

 • Més freqüència amb 28 noves expedicions exprés, 14 d’anada i 14 de tornada de dilluns a dissabtes feiners, que complementen l’oferta actual entre Reus i Salou i que adapten els seus horaris per les tres temporades diferenciades de la línia: baixa, mitjana i alta.
 • Velocitat comercial alta: serveis ràpids entre els dos municipis de centre a centre.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi gratuït.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà i altres autobusos interurbans.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.

Línia e6 Tarragona – Vila-seca – Salou

 • Millora de l’oferta actual amb 24 expedicions exprés, 12 d’anada i 12 de tornada de dilluns a divendres feiners que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre Tarragona, Vila-seca i Salou.
 • Nou Servei Universitari: nova connexió directe entre els Campus Universitaris de Sescelades i de Catalunya a Tarragona i Vila-seca i Salou amb 6 expedicions per sentit de dilluns a divendres lectius.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids entre els dos municipis. Reducció en 5 minuts el temps de recorregut de les expedicions convencionals.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi gratuït.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • Més intermodalitat i connexions amb serveis de transport urbà i altres autobusos interurbans.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.

Línia e7 Tarragona - Cambrils

 • Més freqüència: s’incrementen els serveis fins arribar a un total de 27 expedicions exprés.cat,14 d’anada i 13 de tornada de dilluns a divendres feiners, que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre Tarragona i Cambrils.
 • Itinerari nou a la universitat: nova connexió entre els campus universitaris de Sescelades i de Catalunya amb les estacions d’autobusos Tarragona i Cambrils amb 6 expedicions per sentit de dilluns a divendres lectius
 • Velocitat comercial alta: serveis ràpids entre els dos municipis (30 minuts).
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi gratuït i premsa gratuïta a bord.
 • Més intermodalitat i connexions amb serveis de transport urbà i altres autobusos interurbans.
 • Forma part de la integració tarifària
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.
Data d'actualització:  07.09.2016