• Imprimeix

Demarcació de Lleida

Línia e1 Lleida – Cervera

 • Millora de l’oferta actual entre Lleida, Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega i Cervera amb 10 noves expedicions, 5 d’anada i 5 de tornada, que s’afegeixen a l’actual oferta de servei entre els cinc municipis. L’oferta de l’exprés queda amb 7 expedicions d’anada i 7 de tornada de dilluns a divendres feiners.
 • Informació als usuaris mitjançant pantalles d’informació a les estacions d’autobusos.
 • Velocitat comercial alta i competitiva amb serveis ràpids entre els cinc municipis.
 • Forma part de la integració tarifària.
 • Vehicles totalment accessibles i amb servei de Wi-Fi.
 • Més intermodalitat: connexions amb serveis de transport urbà, tren de rodalies i altres autobusos interurbans.
 • Premsa gratuïta a bord.
 • La nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.

 

Línia e2 Lleida – Alfarràs

 • Millora de l’oferta actual: s’afegeixen serveis entre Lleida i Alfarràs, consolidant el servei amb 23 expedicions d’anada i 20 de tornada de dilluns a divendres i 8 anades i 8 tornades els dissabtes no festius.
 • Ampliació de freqüències de pas: expedicions cada hora des de les 7.00 fins a les 21.00 h amb reforços a les hores puntes.
 • Velocitat comercial alta: serveis ràpids entre els municipis.
 • Forma part del sistema tarifari integrat de l’ATM.
 • Servei de Wi-Fi gratuït als autobusos.
 • Accessibilitat garantida mitjançant trucada prèvia.
 • Imatge diferenciada: la nova línia és clarament identificable amb el símbol “e”.

 

Data d'actualització:  25.11.2015