• Imprimeix

Projectes relacionats

 • Eines per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

  La Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH i la Calculadora d’emissions de GEH són dues eines que inclouen els últims factors d’emissió disponibles, i permeten estimar les emissions associades a una activitat, així com la reducció d’emissions que es pot esperar quan s’implanta una actuació de mitigació.

 • Fulletó "L'energia del teu cotxe"

  Aquest fulletó posa a l’abast dels ciutadans la informació necessària per conèixer els diferents tipus de vehicles turisme que hi ha al mercat en funció de les seves característiques energètiques.

 • Aplicatiu "Quin vehicle em convé més?"

  Aquesta eina interactiva permet fer una simulació econòmica comparativa entre les diferents alternatives tecnològiques de vehicles disponibles al mercat, en funció dels kilòmetres anuals recorreguts i dels anys previstos de vida del cotxe, per saber quin s’adapta millor a la mobilitat i economia de l’usuari.

 • Mapa de punts de recàrrega de vehicle elèctric

  Aquest mapa permet consultar de forma interactiva la ubicació del 500 punts de recàrrega per a vehicle elèctric existents actualment al territori.

 • Mapa de punts de recàrrega per a vehicles de GN i GLP

  Aquest mapa permet consultar de forma interactiva la ubicació de la vuitantena de punts de recàrrega de GN i GLP existents actualment al territori.

 • Infografies de mobilitat eficient a Catalunya

  La col·lecció d'infografies de mobilitat eficient a Catalunya, neix amb l'objectiu d'oferir de manera visual les dades més rellevants del parc automobilístic de Catalunya.

 • Material multimèdia per a un aire més net

  Aquest material, relacionat amb el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, consta de dos vídeos: "Per a la neteja de l'aire ens hem de mullar tots" i "Millorar l'aire que respirem és millorar la qualitat de vida".

 • Aplicació "Aire.cat"

  Aquesta aplicació gratuïta per a telèfons intel·ligents permet saber quina és la qualitat de l’aire mesurada a les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l’Aire més properes a la ubicació de l’usuari.

 • Calculadora d'emissions de contaminants atmosfèrics

  Aquesta aplicació calcula les emissions del consum domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants, òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10).

Data d'actualització:  28.05.2018