Projecte europeu School Chance

El repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

School Chance

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona treballaran conjuntament en el projecte europeu SCHOOL mobility Challenge in regional policies (School Chance), que té com a objectiu principal incorporar la mobilitat autònoma dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, i definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa. Es tracta d’un projecte aprovat pel programa Interreg Europe i finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.

Els socis del projecte desenvoluparan una estratègia integral i multidisciplinària per a incloure la mobilitat escolar com un element essencial de les seves polítiques de mobilitat i així augmentar la sostenibilitat en les eleccions i hàbits de mobilitat dels estudiants de casa a l’escola.

A través de la cooperació entre els socis i els membres dels grups d’interès School Chance trobarà noves metodologies per fer eficaç la mobilitat escolar. Es tractarà tant el punt de vista energètic, com la seguretat a les àrees al voltant de les escoles, la contaminació i la congestió de trànsit, per tal d’aconseguir l’objectiu de creixement sostenible de l'estratègia "Europa 2020", que pretén reduir emissions i millorar l’eficàcia energètica.

School Chance: el repte de la mobilitat escolar en les polítiques regionals

Durada: 5 anys, 01/01/2017-31/12/2021

Socis del projecte:

- Generalitat de Catalunya (ES)
- Ajuntament de Girona (ES)
- Ajuntament de Reggio Emilia (IT)
- Investigació de la Mobilitat Austríaca,
  FGM-AMOR (AT)
- Ajuntament d’Utrecht (NL)
- Ajuntament de Gdansk (PL)
- Agència Metropolitana de Brasov per al
  Desenvolupament Sostenible (RO)
- Ajuntament de Gävle (SE)

Cofinançat per:
Interreg Europe/ FEDER

Els objectius de School Chance es divideixen en quatre àmbits: infraestructures (com han de ser els entorns de les escoles); educació (quines activitats són les més adequades per a cada nivell escolar); comunicació (quines xarxes, relacions públiques o convenis es poden establir), i promoció (com poden les noves tecnologies ajudar a involucrar les comunitats escolars). El propòsit és definir un programa de mobilitat escolar sostenible, segura i accessible per a tots els membres de la comunitat i per a cada etapa educativa.

La finalitat del projecte School Chance és que diverses regions d’Europa (Catalunya, Reggio Emilia -Itàlia-, Utrecht -Països Baixos-, Gdansk -Polònia-, Gävle -Suècia-, l’agència metropolitana Brasov Metropolitan Agency For Sustainable Development -Romania-, i l’Austrian Mobility Research FGM-AMOR, que actua com a soci assessor -Àustria-) intercanviïn bones pràctiques relatives a la mobilitat independent dels escolars per tal de modificar polítiques regionals i elaborar plans que lliguin amb l’estratègia d’Europa 2020, que preveu un creixement sostenible, intel·ligent i integrador. Així doncs, a escala de Catalunya s’elaborarà un Pla d’Acció Regional (PAR) que, a partir de les lliçons apreses en l’observació de les bones pràctiques i les visites d’estudi realitzades, estableixi una estratègia d’actuació en l’àmbit de tot Catalunya que permeti la implantació d’actuacions de foment de la mobilitat escolar sostenible, i que podran ser finançades pel fons FEDER.

La mobilitat escolar juga un paper molt important en el sistema de transport d'una ciutat en termes de l’impacte en el benestar psicofísic dels infants i joves i de congestió, seguretat i contaminació. Es calcula que entre 30% i 60% dels estudiants són acompanyats a escola amb cotxe. Per consegüent, hi ha un augment del trànsit en el moment de l'entrada i sortida a l’escola, de la probabilitat d'accidents i de la limitació de l’autonomia dels escolars. Per tant, és essencial que les autoritats locals i regionals estableixin eines, estratègies i recursos financers adequats per invertir en una mobilitat escolar sostenible, començant per un procés de canvi en polítiques i de comportament.

School Chance es focalitza en el desenvolupament de polítiques que donen suport a mitjans de transport més nets i alternatius, treballant per desenvolupar un conjunt d'eines integrades per incorporar estratègies de mobilitat escolar al nivell regional. L'objectiu és reduir emissions de carboni en el trajecte de casa a l’escola a través dels quatre eixos més importants per al desenvolupament i la implementació de polítiques de mobilitat escolar: informació, formació, promoció i infraestructures.

A través de School Chance, els socis del projecte treballaran junts per millorar polítiques locals i regionals, i identificar àmbits nous d’inversions necessàries per tal que el transport d'estudiants sigui més sostenible. FGM-AMOR (Àustria) és el soci assessor que dirigirà les autoritats locals i regionals en les activitats d’intercanvi d’aprenentatge.

Durant el projecte els socis intercanviaran i incorporaran bones pràctiques en l’àmbit local, promouran la introducció de la mobilitat de casa al centre educatiu en els seus Plans Urbans de Mobilitat Sostenible i altres instruments de planificació regional, es durà a terme un diàleg amb tots els grups d’interès que afavorirà l’augment del suport de les estratègies de mobilitat i polítiques, i s’elaborarà un Pla d'Acció Regional per millorar les polítiques locals i regionals de mobilitat escolar.

El projecte s’ha iniciat el gener de 2017 i consta de dues fases. La primera, sota el nom d’ “Interregional learning”, es durà a terme de gener del 2017 al desembre de 2020. En aquest període, s’identificaran les bones pràctiques entre els socis del projecte, es realitzaran visites per estudiar les bones pràctiques seleccionades i es desenvoluparan els plans d’acció regionals. La segona fase, amb una durada de dos anys a partir de gener del 2021, servirà per implementar els plans elaborats i fer-ne el seguiment.

El projecte School Chance és cofinançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER) 2014-2020 dins del programa de Cooperació Territorial Europea-Interreg Europe de la Comissió Europea, que, en el marc de la Política Europea de Cohesió i de l’Estratègia Europea 2020, té l’objectiu de promoure un desenvolupament territorial, social i econòmic harmoniós a tota la Unió Europea.

El programa Interreg Europe estimula l’intercanvi d'experiències i de bones pràctiques en quatre àrees de prioritat: 1) recerca i innovació, 2) competitivitat de les petites i mitjanes empreses, 3) economia de baix carboni i 4) medi ambient i eficiència dels recursos, així com la creació d’oportunitats de compartir possibles solucions, per tal d’assegurar que les inversions i els compromisos en polítiques innovadores i eficaces generin impactes integrals i sostenibles tant per a les persones com per l'entorn.

En aquest context, el projecte School Chance s’emmarca en l’objectiu temàtic 4, afavorir una economia de baix carboni a tots els sectors.

El 2015, Catalunya tenia 1.195.397 estudiants menors de 18 anys, (15,92% habitants). Aquestes dades, relacionades amb el fet que els recorreguts de casa a l'escola tenen un paper important en el sistema de mobilitat dels nostres municipis (congestions, emissions de gasos d'efecte hivernacle, desenvolupament social ...), fan que alguns municipis implementin polítiques locals per fomentar una mobilitat escolar més sostenible.

Les ciutats que tenen aprovat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són més actives en la realització de projectes de mobilitat a les escoles. En general aquests projectes són "camins segurs a l'escola" que tenen com a objectiu promoure els modes sostenibles i segurs de transport cap i des de l'escola, dirigit a pares, professors i estudiants.

La llei de mobilitat de Catalunya requereix que els municipis de més de 50.000 habitants i els que són capitals de comarca han d'aprovar un PMUS. Per tant, hi ha municipis que no disposen d'una política relacionada amb la mobilitat sostenible, en particular per a la mobilitat a l’escola.

Per tot plegat, el govern de Catalunya, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, en virtut de les seves competències en matèria de mobilitat i sostenibilitat, en col·laboració amb l'Ajuntament de Girona, treballaran per definir un enfocament ampli i sistemàtic per a la mobilitat escolar, a través del projecte europeu School Chance.

En particular, l’School Chance vol:

 • Definir una política per apropar la mobilitat escolar al llarg de totes les edats escolars confeccionades segons els diferents cursos.
 • Millorar la participació dels diferents grups d'interès en les polítiques de mobilitat relacionades amb els viatges escolars.
 • Fer complir a les escoles un paper principal per estimular i involucrar els estudiants i companys en l'adopció de bones pràctiques de mobilitat sostenible.
 • Investigar el potencial de les noves tecnologies i eines de comunicació amb els estudiants.
 • Crear un grup de treball permanent i interdisciplinari de mobilitat a l’escola.
 • Establir un millor vincle entre les mesures toves (comunicació i educació) i les mesures dures (millores d'infraestructura al voltant de les escoles).

 

School Chance és una gran oportunitat per Catalunya per avançar en la promoció de les polítiques en matèria de mobilitat sostenible a les escoles.

Paral·lelament, el Departament de Territori i Sostenibilitat és el promotor de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, la Comissió Institucional de la qual proposa diverses actuacions per promoure una mobilitat més sostenible, segura i saludable. En concret, des de la Comissió es promouen diversos projectes i activitats dirigits a les Escoles Verdes.

Notícies

 • Quart butlletí de l'School Chance

  Quart butlletí de l'School Chance

  Ja pots consultar el quart butlletí del projecte europeu School Chance.

  • 19/12/2018
 • Comença la redacció del Pla d'acció regional de mobilitat escolar de Catalunya

  Comença la redacció del Pla d'acció regional de mobilitat escolar de Catalunya

  El document es basa en les bones pràctiques, els intercanvis d’experiències, l’enquesta de mobilitat a l’escola i les visites d’estudi que s’han realitzat els dos darrers anys en el marc del projecte europeu School Chance.

  • 18/12/2018
 • Reunió de socis i sessió de formació d'infraestructures a Utrecht

  Reunió de socis i sessió de formació d'infraestructures a Utrecht

  Del 27 al 29 de novembre els socis d'School Chance s'han reunit a la ciutat d'Utrecht per parlar sobre la gestió del projecte i les activitats de comunicació, així com intercanviar experiències més detalladament. També van participar en la sessió de formació d'infraestructures, un tema molt important per la gestió de la mobilitat escolar.

  • 29/11/2018
 • Visita d'estudi a Reggio Emilia

  Visita d'estudi a Reggio Emilia

  El 10 i 11 d'octubre el Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb representants de Girona, Gävle, Utrecht, Gdansk i Brasov, han visitat la ciutat de Reggio Emilia per estudiar les polítiques relacionades amb la mobilitat escolar.

  • 11/10/2018

Comunicació