• Imprimeix

Aeroports

Infraestructures aeroportuàries

Informació tècnica de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya

Pla estratègic de l’aviació a Catalunya

Full de ruta dels propers anys pel que fa a l’aviació a Catalunya

Tramitació d'infraestructures aeroportuàries

Obtenció de l'autorització de l'òrgan competent per establir una infraestructura aeroportuària

Comunicació d'aeròdrom eventual

Comunicació que han de fer els operadors que utilitzin aeròdroms eventuals a l’òrgan competent en matèria aeronàutica