Ports

Línies estratègiques del Departament en matèria portuària, gestió d'autoritzacions i accés al web de Ports de la Generalitat

Aeroports

Política aeroportuària de la Generalitat: plans, instal·lacions, serveis, etc.