La xarxa d’autopistes i vies d’alta capacitat de Catalunya considerada es correspon amb el conjunt d'autopistes i autovies, vies preferents d'una calçada en règim de concessió i carreteres convencionals desdoblades.