• Imprimeix

Associacions de transportistes

Les associacions de transportistes són organitzacions empresarials formades per empreses dedicades al transport per carretera.

Funcions

Les funcions de les associacions de transportistes són, entre d’altres:

  • La defensa dels interessos de les empreses associades davant l’Administració, davant altres associacions empresarials i davant els sindicats de treballadors.
  • La representació del sector en tots els àmbits socials i polítics en què pugui tenir interès.
  • L’oferta de serveis per als seus associats.

Serveis

Entre els serveis que generalment ofereixen es troben:

  • Informació i documentació.
  • Formació especialitzada en el transport per carretera: CAP, ADR, competència professional, conseller de seguretat, tacògraf, normativa, conducció eficient, gestió de flotes... amb possibilitat de cursos a mida per a les empreses.
  • Assessorament jurídic respecte a la legislació que afecta al transport, ja sigui en l’àmbit administratiu, laboral, mercantil, tributari, civil o penal.
  • Gestió administrativa.
  • Gestió laboral.
  • Acords comercials amb empreses que comporten avantatges pels associats.
Data d'actualització:  14.10.2015