• Imprimeix

Documentació

Com a norma general, el taxista només pot recollir passatge en el municipi que li ha atorgat al llicència i anar a qualsevol destinació. Com a cas excepcional, la normativa preveu que el taxista podrà recollir un client en un port o aeroport de Catalunya sempre que prèviament hagi estat contractat i la destinació sigui el municipi que li ha atorgat la llicència. Caldrà que la targeta VT estigui en vigor i s’hagi omplert i es porti en el vehicle la declaració de contractació prèvia de la què s’adjunta model:

Les empreses de vehicles de lloguer amb conductor han de formalitzar, per a cadascun dels serveis que realitzin, un full de ruta que s’ha de portar al vehicle conjuntament amb el contracte del servei. Només en el cas que en el contracte ja figurin totes les dades que han de constar en el full de ruta, aquest no serà necessari.

Tot i que el full de ruta és de lliure edició, amb la voluntat d’unificar criteris s’ha confeccionat el present model.

Informació relacionada

Data d'actualització:  17.07.2014