• Imprimeix

Consell del Taxi

El Consell del Taxi és l'òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya i està adscrit al departament competent en matèria de transports, el Departament de Territori i Sostenibilitat.

El Consell del Taxi té entre d'altres funcions:
a) Actuar com a òrgan permanent de consulta entre el sector del taxi i les administracions competents en la matèria.
b) Emetre informe dels projectes de disposicions generals que es dictin en desenvolupament de la Llei del taxi.
c) Col·laborar amb les administracions competents en la matèria per aconseguir la millora progressiva de la qualitat i les condicions de prestació dels serveis de taxi, especialment pel que fa al foment de l'ús de la llengua catalana, la formació dels professionals, la cooperació, l'increment de la seguretat, la incorporació de noves tecnologies i la resposta a la diversitat d'activitats i necessitats d'organització de la vida quotidiana, atenent especialment les necessitats de les dones.
d) Emetre informe en relació amb els supòsits de revocació de llicències establerts per l'article 11.1.c) de la Llei del taxi.
e) Emetre informe en els procediments d'atorgament de llicències per a vehicles amb una capacitat superior a cinc places.
f) Presentar a les administracions competents les propostes i els suggeriments que consideri adequats per millorar el sector del taxi a Catalunya, especialment en l'àmbit de la protecció del medi ambient.
g) Fomentar accions positives que afavoreixin l'accés de les dones a la prestació del servei de taxi, i també la formació i la promoció d'aquestes.
h) Totes aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per les disposicions de desenvolupament de la Llei del taxi.

El Consell del Taxi funciona en Ple i en Comissions Territorials.
Comissió Territorial de Barcelona:comarques de l'àmbit metropolità i les de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.
Comissió Territorial de Girona: comarques de l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany, el Ripollès i la Selva.
Comissió Territorial de Lleida: comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla de l'Urgell, la Segarra, el Segrià i l'Urgell.
Comissió Territorial de Tarragona: comarques de l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès.
Comissió Territorial de l'Alt Pirineu i Aran: comarques de la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.
Comissió Territorial de les Terres de l'Ebre: comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

Per a més informació consulteu la llei que el crea, Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i el decret que el regula, el decret 188/2005, de 13 de setembre, del Consell del Taxi

Data d'actualització:  26.09.2018