• Imprimeix

Recull de laudes dictats per la Junta Arbitral del Transport de Catalunya

Aquest recull és el resultat d’una selecció de laudes de la Junta Arbitral del Transport de Catalunya amb l’objectiu de donar a conèixer les decisions que pren aquest organisme que s’emmarca dins l’àmbit de l’arbitratge institucional. Amb aquesta finalitat s’han escollit resolucions relatives a supòsits que es plantegen amb freqüència i també d’altres en raó de la seva singularitat. Aquest recull s’anirà ampliant periòdicament amb nous laudes i sentències dels tribunals relatives a litigis en l’àmbit del contracte mercantil de transport que es consideri que poden ésser d’interès.

S’hi troben laudes sobre controvèrsies  plantejades per empreses, siguin transportistes o carregadores i també de les iniciades per reclamacions d’usuaris consumidors. S’hi afegeix  també una sentència del Tribunal Constitucional especialment rellevant.

Controvèrsies plantejades per empreses

Sentència del Tribunal Constitucional de 14 de desembre de 2006 sobre la competència de les juntes arbitrals del transport

  • Sentència del Tribunal Constitucional de 14 de desembre de 2006 sobre la competència de les juntes arbitrals del transport

    Ple. Sentència 352/2006, de 14 de desembre de 2006. Qüestió d'inconstitucionalitat 2096/1999. Plantejada per l'Audiència Provincial de Barcelona en relació amb el paràgraf tercer de l'article 38.1 de la Llei 16/1987, d'ordenació dels transports terrestres, en la redacció de la Llei 13/1996, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social. Suposada vulneració del dret a la tutela judicial efectiva (accés a la justícia): llei que sotmet a arbitratge les controvèrsies nascudes de contractes de transport menors excepte declaració en contra (STC 174/1995).

Data d'actualització:  25.06.2015