• Imprimeix

Certificat d'aptitud per a conductors/ores professionals (CAP)

És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers. És un requisit per a totes aquelles persones que obtinguin un permís de conducció D1, D1+E, D o D+E després del dia 11 de setembre de 2008 i per a tothom que obtingui un permís de conducció C1, C1+E, C o C+E a partir de 11 de setembre del 2009, els quals hauran de rebre una formació inicial i superar un examen per obtenir el CAP.

El conjunt de conductors/ores professionals que hagin obtingut el permís abans de les dates esmentades hauran de passar obligatòriament per una formació contínua per obtenir el Certificat d' Aptitud Professional (CAP) i la targeta de qualificació de conductor/ora.

Proves per a conductors

Homologació i gestió de cursos de centres formadors ja autoritzats

Autorització de centres formadors

Data d'actualització:  10.12.2013