• Imprimeix

Ajuts i subvencions

Normativa
Ajut / Subvenció
Organisme
Data límit
Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat el 2016 Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat el 2016  Ministerio de Fomento  12/03/2016
Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera per l'any 2016 Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera pel 2016  Ministerio de Fomento
 05/03/2016
Reial Decret 1078/2015, de 27 de novembre, per la qual es regula la concessió directa d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives i per a la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics el 2016, MOVEA Pla d'Impuls a la Mobilitat amb Vehicles d'Energies Alternatives (MOVEA) Ministerio de la Presidencia
15/10/2016*
Reial Decret 380/2015, de 14 de maig, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del "Programa d'incentius al vehicle eficient (Pive-8)" Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-8) Ministerio de Industria, Energía y Turismo
31/07/2016*
Resolució de 28 d'abril de 2015, de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d'administració, per la qual s'estableixen les bases reguladores i convocatòria del programa d'ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport Ajudes per a actuacions de canvi modal i ús més eficient dels modes de transport Ministerio de Industria, Energía y Turismo
05/05/2016*
Reial Decret 287/2015, de 17 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics el 2015 (Programa MOVELE 2015) Programa d'adquisició de vehicles elèctrics (MOVELE 2015) Ministerio de Industria, Energía y Turismo
31/12/2015*
Resolució de 23 de gener de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat Ministerio de Fomento

03/03/2015

Ajudes per a la formació en relació amb el transport per carretera
Ministerio de Fomento
03/03/2015
Foment de l'adquisició de vehicles de baixes emissions destinats al servei de taxi que operen en zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric per a l'any 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat
04/04/2015
Subvencions per a l'aferrallament de vehicles industrials de transport de viatgers i mercaderies amb capacitat de tracció pròpia (PIMA TRANSPORTE)
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
01/10/2015*
Reial Decret 989/2014, de 28 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient "PIMA Aire 4" per a l'adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas i bicicletes de pedaleig asistit per motor elèctric Pla d'Impuls al Medi Ambient (PIMA AIRE-4) per a l'adquisició de vehicles comercials, vehicles de gas y bicicletes de pedaleig assistit per motor elèctric Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
---*


* O fins l'esgotament dels fons

Data d'actualització:  16.02.2016