Informació d’utilitat per als professionals del transport: tràmits d'autoritzacions de transport, competència professional, certificat d'aptitud, mercaderies perilloses i normativa relativa al transport.