• Imprimeix

Informació geogràfica

Bases cartogràfiques

Descàrrega de les bases cartogràfiques del Departament

Serveis web geogràfics

Col·lecció de protocols i estàndards que serveixen per intercanviar dades entre aplicacions, permetent que diferents aplicacions remotes puguin intercanviar-se informació sense haver-la d’emmagatzemar en local.