Nomativa impulsada pel Departament, en les diferents fases de tramitació i amb la documentació tècnica corresponent.

Destaquem

Normativa vigent

Accés a la selecció de la normativa vigent recollida al Portal Jurídic de Catalunya d’àmbits competència del Departament

Avantprojectes de llei

Lleis aprovades recentment

Projectes de decret

Decrets aprovats recentment

Data d'actualització:  24.01.2018