Qui és el responsable del tractament de les dades

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb domicili a l’Avinguda Diagonal, 525, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Gestionar les dades de les persones físiques o jurídiques interessades en rebre informació i participar en activitats, projectes i altres campanyes d’educació i sensibilització ambiental. Els usos són posar-se en contacte amb aquestes persones, mitjançant correu postal, electrònic o via telefònica, per fer-los arribar informació sobre les activitats i projectes d’educació ambiental, gestionar la seva participació en congressos, jornades i altres actes, les subscripcions a butlletins derivats dels projectes i trametre’ls invitacions a actes.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les dades de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades. Podeu obtenir més informació en relació amb la conservació de dades en aquest enllaç.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Teniu dret a revocar-lo en qualsevol moment mitjançant el formulari de petició genèrica signat electrònicament o un escrit en paper presentat a les OAC o oficines de registre del Departament.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hàgiu consentit prèviament. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC per compte del responsable i, en ocasions, per a l’organització de la secretaria tècnica de congressos, etc.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica.

Data d'actualització:  18.07.2018