Qui és el responsable del tractament de les dades

La Direcció de Serveis, amb domicili a l’Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029-Barcelona. Adreça electrònica de contacte: protecciodades.tes@gencat.cat

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades personals al Departament i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de contacte és: dpd.tes@gencat.cat

 

Amb quina finalitat tractem les dades

Per tenir constància de les persones que accedeixen a les seus del Departament de Territori i Sostenibilitat. Els usos previstos són el control de les persones que estan a un edifici en cas que fos necessària l’evacuació per motius de seguretat, l’estadística de visites, i la revisió de les dades en cas d’ésser necessari per motiu d’alguna incidència.

Durant quant de temps conservarem les dades

Conservarem les vostres dades personals durant un mes.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades

El tractament de les vostres dades personals es realitza en missió d’interès públic en virtut de les competències del responsable del tractament.

A quins destinataris comunicarem les dades

Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei.

Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la provisió dels serveis TIC i del servei de seguretat per compte del responsable.

Quins són els drets de les persones interessades i com es poden exercir

Podeu trobar la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en aquest enllaç.

Quines vies de reclamació hi ha

Teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant la seva seu electrònica

Data d'actualització:  23.05.2018