• Imprimeix

Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si al Departament estem tractant o no dades personals que us concerneixen.

Com a persona interessada, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del Reglament General de Protecció de Dades. En aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per a l'exercici o defensa de reclamacions, per a la protecció dels drets d'una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important. 

En determinades circumstàncies podeu oposar-vos, motivant la vostra sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.

Com es poden exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i limitació del tractament, adreçant una sol·licitud signada al Servei d'Organització del Departament:

  • En paper: per correu postal o presencialment (Av. Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).
  • Telemàticament: mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil). Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Formulari d'exercici de drets

Data d'actualització:  25.05.2018