• Imprimeix

Càmeres de videovigilància

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal realitzat al Departament.

Videovigilància d'edificis

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:
 1. Si accediu als edificis del Departament que tenen sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de Videovigilància edificis, del qual és responsable la Direcció de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 2. La finalitat del fitxer és el control, la vigilància i la seguretat d’aquells edificis i instal·lacions del Departament de Territori i Sostenibilitat en els quals hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, així com la seguretat de les persones que hi treballen o el control d’entrada i sortida de les persones que accedeixin a les instal·lacions o a la part de les instal·lacions on s’ubica el sistema de videovigilància.
 3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei d’Organització, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 6a planta, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat.
 4. Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.

Videovigilància de carreteres

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:
 1. Si circuleu pels túnels de les carreteres de titularitat del Departament que tinguin sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de Videovigilància carreteres, del qual és responsable la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 2. La finalitat del fitxer és el control d’incidències, el manteniment i la seguretat de la xarxa viària i dels túnels de carretera del Departament de Territori i Sostenibilitat en els trams i punts quilomètrics en els quals hi ha instal·lat un sistema de videovigilància.
 3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei d’Organització, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 6a planta, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat.
 4. Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.

Videovigilància d'estacions d'autobusos

D’acord amb la Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància i l’article 5.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que:
 1. Si accediu a les estacions d’autobusos de titularitat del Departament que tinguin sistema de videovigilància, les vostres dades seran incorporades al fitxer de Videovigilància estacions d’autobusos, del qual és responsable la Direcció General de Transports i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.
 2. La finalitat del fitxer és el control, la vigilància i la seguretat de les estacions d’autobusos de titularitat del Departament de Territori i Sostenibilitat en les quals hi ha instal·lat un sistema de videovigilància, així com la seguretat de les persones que hi treballen o accedeixen a la part de les instal·lacions on s’ubica el sistema de videovigilància.
 3. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos al Servei d’Organització, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 6a planta, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat.
 4. Les dades podran ser cedides al Ministeri Fiscal, als jutjats i tribunals d’acord amb el que preveu l’article 11.2.d) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a les forces i cossos de seguretat, de conformitat amb l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat amb la finalitat d’investigació d’actes il·lícits que hagin estat enregistrades en el camp de visió del sistema de videovigilància.
Data d'actualització:  31.10.2016